Torzione opruge

Ove se opruge prema zahtjevu isporučuju s kukastim ili okastim završecima. Najčešće upotrebljavani materijal je patentirana i toplinski obrađena čelična žica za opruge. Za dimenzije veće od 16 mm upotrebljava se odžareni materijal koji se nakon oblikovanja toplinski dorađuje.